024.3754.9337

Tiếng ViệtTiếng Anh

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

Sứ mệnh và tầm nhìn

​    Sứ mệnh

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, địa chỉ tin cậy của người học về Công nghệ Hàng không Vũ trụ;

- Nghiên cứu, phát triển các lĩnh vực khoa học - công nghệ tiên tiến ứng dụng trong ngành Hàng không Vũ trụ;

- Đóng góp tích cực vào sự phát triển lĩnh vực Công nghệ Hàng không Vũ trụ cho đất nước.

    Tầm nhìn

- Trở thành một Viện/Khoa đào tạo về Công nghệ Hàng không Vũ trụ hàng đầu trong nước; 

- Chú trọng phát triển các hướng nghiên cứu, nhóm nghiên cứu về Vệ tinh và xử lý dữ liệu không gian, UAV và các loại máy

bay có người lái cỡ nhỏ; đi đầu trong việc hợp tác và chuyển giao công nghệ; 

- Trở thành một đơn vị đào tạo được quốc tế hóa thông qua các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu hiệu quả với cácTrường tiên tiến trên thế giới.

Copyright by Aerospace Engineering

024.3754.9337