024.3754.9337

Tiếng ViệtTiếng Anh

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

Ban lãnh đạo viện

TS. Bùi Quang Hưng

Phó Viện trưởng

Giám đốc Trung tâm Giám sát Hiện trường

PGS.TS Trương Ninh Thuận

Viện trưởng Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

ThS. Vũ Tuấn Anh

Phó Viện trưởng

Viện trưởng Viện Hàng không Vũ trụ Viettel (VTX)

Copyright by Aerospace Engineering

024.3754.9337