024.3754.9337

Tiếng ViệtTiếng Anh

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

Ban lãnh đạo viện

PGS.TS Trương Ninh Thuận

Phó Viện trưởng

Phụ trách Viện

TS. Bùi Quang Hưng

Phó Viện trưởng, Giám đốc Trung

tâm Giám sát Hiện trường

TS. Đặng Đình Thi

Phó Viện trưởng, Chủ tịch HĐQT

Công ty M3 - Viettel

Copyright by Aerospace Engineering

024.3754.9337