024.3754.9337

Tiếng ViệtTiếng Anh

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

Bộ môn và Phòng thí nghiệm

1. Bộ môn Điện tử và Thông tin Hàng không
2. Bộ môn Cơ khí, Động lực học Hàng không
3. Bộ môn Khoa học dữ liệu không gian

Copyright by Aerospace Engineering

024.3754.9337