024.3754.9337

Tiếng ViệtTiếng Anh

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

Bộ môn và Phòng thí nghiệm

1. Bộ môn Điện tử và Thông tin Hàng không

          PGS.TS Trương Ninh Thuận

          ThS. Vũ Tuấn Anh

          TS. Dương Việt Dũng

           TS. Nguyễn Văn Thương
2. Bộ môn Cơ khí, Động lực học Hàng không

          TS. Nguyễn Hoàng Quân - Phó Chủ nhiệm Bộ môn

          TS. Lê Đình Anh

          KS. Bành Đức Minh

           KS. Trần Đăng Huy
3. Bộ môn Khoa học dữ liệu không gian

         TS. Bùi Quang Hưng

         TS. Hà Minh Cường

Copyright by Aerospace Engineering

024.3754.9337