024.3754.9337

Tiếng ViệtTiếng Anh

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

Đề tài và dự án

Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy bay không người lái vận chuyển vật phẩm nặng 2 kg

Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy bay không người lái vận chuyển vật phẩm nặng 2 kg

May 13, 2021

Đề tài cấp ĐHQG Mã số đề tài: QG.21.27 Thời gian thực hiện: 05/2021 - 05/2023 Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hoàng Quân

Xem thêm
Nghiên cứu mô phỏng số dòng xoáy xâm thực hơi và xâm thực với khí không hòa tan trong nước tính tới hiệu ứng nhiệt động lực học

Nghiên cứu mô phỏng số dòng xoáy xâm thực hơi và xâm thực với khí không hòa tan trong nước tính tới hiệu ứng nhiệt động lực học

May 13, 2021

Đề tài cấp ĐHQG Mã số đề tài: QG.21.32 Thời gian thực hiện: 05/2021 - 05/2023 Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Đình Anh

Xem thêm
Ứng dụng phương pháp GNSS phản xạ (GNSS-R) để phát hiện các sự kiện nước dâng cực đoan ở vùng ven biển Thừa Thiên - Huế

Ứng dụng phương pháp GNSS phản xạ (GNSS-R) để phát hiện các sự kiện nước dâng cực đoan ở vùng ven biển Thừa Thiên - Huế

May 13, 2021

Đề tài NC cấp ĐHQG Mã số đề tài: QG.21.33 Thời gian thực hiện: 05/2021 - 05/2023 Chủ nhiệm đề tài: TS. Hà Minh Cường

Xem thêm
Một số phương pháp kiểm chứng và kiểm thử tính chất an ninh trong hệ thống phần mềm

Một số phương pháp kiểm chứng và kiểm thử tính chất an ninh trong hệ thống phần mềm

May 13, 2021

Đề tài cấp ĐHQG Mã số đề tài: QG.21.07 Thời gian thực hiện: 05/2021 - 05/2023 Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Trương Ninh Thuận

Xem thêm
Khảo sát thị trường và nghiên cứu mô hình chuẩn bị cho nhiệm vụ phát triển máy bay không người lái phục vụ nông nghiệp

Khảo sát thị trường và nghiên cứu mô hình chuẩn bị cho nhiệm vụ phát triển máy bay không người lái phục vụ nông nghiệp

Aug 04, 2020

Chủ nhiệm đề tài: PGS. Trương Ninh Thuận Thành viên:  TS. Nguyễn Hoàng Quân, TS. Hà Minh Cường, TS. Dương Việt Dũng, TS. Lê Đình Anh

Xem thêm
Nghiên cứu mô phỏng hiệu ứng nhiệt động lực học trong xâm thực hơi và xâm thực với khí không hòa tan (A Study on Numerical Simulation of Thermodynamic Effect on Vaporous and Gaseous Cavitation)

Nghiên cứu mô phỏng hiệu ứng nhiệt động lực học trong xâm thực hơi và xâm thực với khí không hòa tan (A Study on Numerical Simulation of Thermodynamic Effect on Vaporous and Gaseous Cavitation)

Aug 04, 2020

Đề tài NAFOSTED  Mã số đề tài: 107.03-2020.22 Thời gian thực hiện: 10/2020 - 10/2022 Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Đình Anh Nhóm nghiên cứu phát triển code tính toán số hệ các phương trình liên tục, phương trình nhiệt cho dòng xâm thực dựa trên phương pháp mô hình đồng nhất. Đề tài nghiên cứu đưa ra các phân tích, đánh giá về cơ chế hình thành, ảnh hưởng của nhiệt và khí khó hòa tan tới xâm thực trong nước ở dải nhiệt độ cao. Phương trình nhiệt tối giản được sử dụng nhằm giảm khối lượng tính toán nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác. Tiếp đó, ảnh hưởng của khí không hòa tan đối với xâm thực được phân tích. Thành công của nghiên cứu hứa hẹn trở thành một công cụ dự đoán hiệu quả hiện tượng xâm thực cho các bài toán tối ưu thiết kế, và vận hành các thiết bị thủy lực

Xem thêm

Copyright by Aerospace Engineering

024.3754.9337