024.3754.9337

Tiếng ViệtTiếng Anh

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

Đề tài và dự án

Khảo sát thị trường và nghiên cứu mô hình chuẩn bị cho nhiệm vụ phát triển máy bay không người lái phục vụ nông nghiệp

Khảo sát thị trường và nghiên cứu mô hình chuẩn bị cho nhiệm vụ phát triển máy bay không người lái phục vụ nông nghiệp

Aug 04, 2020

Chủ nhiệm đề tài: PGS. Trương Ninh Thuận Thành viên:  TS. Nguyễn Hoàng Quân, TS. Hà Minh Cường, TS. Dương Việt Dũng, TS. Lê Đình Anh

Xem thêm
Nghiên cứu mô phỏng hiệu ứng nhiệt động lực học trong xâm thực hơi và xâm thực với khí không hòa tan (A Study on Numerical Simulation of Thermodynamic Effect on Vaporous and Gaseous Cavitation)

Nghiên cứu mô phỏng hiệu ứng nhiệt động lực học trong xâm thực hơi và xâm thực với khí không hòa tan (A Study on Numerical Simulation of Thermodynamic Effect on Vaporous and Gaseous Cavitation)

Aug 04, 2020

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Đình Anh (Viện CNHKVT - Trường ĐH Công Nghệ - ĐHQGHN)           Thành viên: TS. Nguyễn Hoàng Quân (Viện CNHKVT - Trường ĐH Công Nghệ - ĐHQGHN)                                   TS. Ngô Ích Long; PGS. Trương Việt Anh (Trường ĐHBKHN)           Nhóm nghiên cứu phát triển code tính toán số hệ các phương trình liên tục, phương trình nhiệt cho dòng xâm thực dựa trên phương pháp mô hình đồng nhất. Đề tài nghiên cứu đưa ra các phân tích, đánh giá về cơ chế hình thành, ảnh hưởng của nhiệt và khí khó hòa tan tới xâm thực trong nước ở dải nhiệt độ cao. Phương trình nhiệt tối giản được sử dụng nhằm giảm khối lượng tính toán nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác. Tiếp đó, ảnh hưởng của khí không hòa tan đối với xâm thực được phân tích. Thành công của nghiên cứu hứa hẹn trở thành một công cụ dự đoán hiệu quả hiện tượng xâm thực cho các bài toán tối ưu thiết kế, và vận hành các thiết bị thủy lực

Xem thêm

Copyright by Aerospace Engineering

024.3754.9337