024.3754.9337

Tiếng ViệtTiếng Anh

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

Nghiên cứu mô phỏng hiệu ứng nhiệt động lực học trong xâm thực hơi và xâm thực với khí không hòa tan (A Study on Numerical Simulation of Thermodynamic Effect on Vaporous and Gaseous Cavitation)

Update: 04-08-2020 03:22:04 | Đề tài và dự án

Đề tài NAFOSTED 

Mã số đề tài: 107.03-2020.22

Thời gian thực hiện: 10/2020 - 10/2022

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Đình Anh

Nhóm nghiên cứu phát triển code tính toán số hệ các phương trình liên tục, phương trình nhiệt cho dòng xâm thực dựa trên phương pháp mô hình đồng nhất. Đề tài nghiên cứu đưa ra các phân tích, đánh giá về cơ chế hình thành, ảnh hưởng của nhiệt và khí khó hòa tan tới xâm thực trong nước ở dải nhiệt độ cao. Phương trình nhiệt tối giản được sử dụng nhằm giảm khối lượng tính toán nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác. Tiếp đó, ảnh hưởng của khí không hòa tan đối với xâm thực được phân tích. Thành công của nghiên cứu hứa hẹn trở thành một công cụ dự đoán hiệu quả hiện tượng xâm thực cho các bài toán tối ưu thiết kế, và vận hành các thiết bị thủy lực

Copyright by Aerospace Engineering

024.3754.9337