024.3754.9337

Tiếng ViệtTiếng Anh

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

Chương trình đào tạo chuyển tiếp

 

Trong mô hình đào tạo cử nhân Kỹ thuật Hàng không theo hình thức “2 + 2” giữa hai trường,
hai năm học đầu sinh viên sẽ được đào tạo tại Trường ĐHCN - ĐHQGHN, còn hai năm cuối học
tại cơ sở của MAI tại Liên bang Nga (học bằng Tiếng Anh với các sinh viên quốc tế khác)
và lấy bằng Cử nhân Kỹ thuật hàng không của MAI.Sinh viên có thể được cấp học bổng
cho học phí tại MAI trong 2 năm theo quy định của Bộ GD& ĐT Việt Nam.
 

Discipline

Credits

Resources

Semester 1

 

Compulsory Subjects

1

Introduction to Information Technology

3

VNU-UET

2

Introduction to Aerospace Engineering

3

VNU-UET

3

General Physics 1

2

VNU-UET

4

Analytics 1

4

VNU-UET

5

Algebra

4

VNU-UET

6

Marxist – Leninst Philosophy

3

VNU-UET

7

English 1

3

VNU-UET

8

Physical education

1

VNU-UET

9

Chemistry

3

VNU-UET

10

Geometric Engineering and CAD 1

4

VNU-UET

 

Credits per semester

30

 

 

Semester 2

 

Compulsory Subjects

1

Marx-Lenin Political Economy

2

VNU-UET

2

Ho Chi Minh Ideology

2

VNU-UET

3

Introduction to Programming

3

VNU-UET

4

Analytics 2

4

VNU-UET

5

General Physics 2

2

VNU-UET

6

English 2

2

VNU-UET

7

Physical education

1

VNU-UET

8

Signals and Systems

3

VNU-UET

9

Theoretical mechanics

3

VNU-UET

 

Credits per semester

23

 

Semester 3

 

Compulsory Subjects

1

Engineering Mechanics for Aerospace Eng

3

VNU-UET

2

Scientific Socialism

2

VNU-UET

3

Physical Education

1

VNU-UET

4

Ordinary and Partial Differential Equations

3

VNU-UET

5

English 3

3

VNU-UET

6

General materials

3

VNU-UET

7

Machine mechanisms

3

VNU-UET

8

Probability and Statistics

3

VNU-UET

9

Solid mechanics

3

VNU-UET

10

Russian Conversation for Beginners

3

VNU-UET

11

Fluid mechanics

3

VNU-UET

 

Credits per semester

30

 

Semester 4

 

Compulsory Subjects

1

History of Vietnam Communist Party

2

VNU-UET

2

Strength of Materials

3

VNU-UET

3

Technology of Structure Materials

3

VNU-UET

4

Thermodynamic Engineering

3

VNU-UET

5

Physical Education

1

VNU-UET

6

System Dynamic & Vibration

3

VNU-UET

7

Aerodynamics 1

4

VNU-UET

8

Applied Ecology

2

VNU-UET

9

Measurement Science, Standardization and Certification

3

VNU-UET

 

Credits per semester

24

 

 

Semester 5

 

Compulsory Subjects

1

Physical Training

2

MAI

2

Foreign Language

2

MAI

3

Economics

3

MAI

4

Informational Support of Product Life Cycle

3

MAI

5.1

Aerodynamics 2

4

MAI

5.2

Aerohydrodynamics

4

MAI

6.1

Structural Mechanics and Aircraft Durability

5

MAI

6.2

Structural Mechanics &Aerostructure and Systems Durability

5

MAI

7.1

Numeral Methods

4

MAI

7.2

Numeral Mathematics

4

MAI

8

Mathematical Model Methods

3

MAI

9

Machine Elements & Principles of Design

4

MAI

 

Credits per semester

30

 

Semester 6

 

Compulsory Subjects

1

Physical Training

2

MAI

2

Foreign Language

2

MAI

3

Informational Support of Product Life Cycle

3

MAI

4

Dynamics & Flightpath Control Laboratory Workshop

2

MAI

5.1

Flight Dynamics

3

MAI

5.2

Airplane Performance Computation

3

MAI

6

Health & Wellness Fundamentals

2

MAI

7

Industrial Economics & Organization

3

MAI

8

Aircraft Manufacturing Technology

2

MAI

9

Details & Modules Construction

3

MAI

10

Aircraft Construction

4

MAI

11

Engineering and Manufacturing Practice II

6

MAI

 

Credits per semester

32

 

Semester 7

 

Compulsory Subjects

1

Management Fundamental

2

MAI

2

Social Science

2

MAI

3.1

Engineering Task Simulation

2

MAI

3.2

Engineering Problem Solution with the Electronic Computing Machine

2

MAI

4

Electrical Engineering & Electronics

3

MAI

5

Aircraft Manufacturing Technology

4

MAI

6

Details & Modules Construction

1

MAI

7

Aviation Equipment Certification

3

MAI

8

Glider Units Design (Airframe Design)

5

MAI

9.1

Mechanical Equipment Systems

4

MAI

9.2

Life-Support & Safety Systems for Crew Members of Aircraft

4

MAI

10.1

Flight Instrumental Equipment Systems

3

MAI

10.2

Flight Instrumental Complexes

3

MAI

11.1

Aircraft Propulsion Unit

2

MAI

11.2

Aircraft Propulsion Unit Formation

2

MAI

 

Credits per semester

31

 

Semester 8

 

Compulsory Subjects

1

Glider Units Design (Airframe Design)

1

MAI

2

Landing Gear & Power Plant Unit Design

4

MAI

3

Quality Control Management

2

MAI

4.1

Aircraft Design

4

MAI

4.2

Theoretical Basis of Flight Vehicle Design

4

MAI

5.1

Maintainability &Reliability

3

MAI

5.2

Aircraft Performance Rating Characteristics

3

MAI

6

Pre-Graduation Practice

6

MAI

7

Final State Attestation

9

MAI

 

Credits per semester

29

 

 

 

Copyright by Aerospace Engineering

024.3754.9337