024.3754.9337

Tiếng ViệtTiếng Anh

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

Danh sách Giảng viên

 

STT

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

PGS.TS Trương Ninh Thuận

Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

2

TS. Bùi Quang Hưng

Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

3

TS. Đặng Đình Thi

Tập đoàn Viettel

4

PGS.TS Đặng Thế Ba

Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

5

TS. Nguyễn Hoàng Quân

Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

6

TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh

Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

7

TS. Hà Minh Cường Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

8

TS. Lê Đình Anh Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

9

TS. Dương Việt Dũng Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

10

PGS.TS Đào Như Mai

Viện Cơ học

11

Th.S Đỗ Huy Điệp

Viện Cơ học

12

TS. Nguyễn Tiến Cường

Viện Cơ học

13

TS. Lê Xuân Huy

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

14

ThS. Lê Thế Soát

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

15

ThS. Lê Tiến Dung

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

16

ThS. Bùi Nam Dương

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

17

ThS. Đào Thu Hà

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

18

ThS. Trịnh Hoàng Quân

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

19

TS. Phạm Kỳ Nam

Tập đoàn Viettel

20

PGS.TS Lã Hải Dũng

Tập đoàn Viettel

21

TS. Phạm Đức Toàn

Tập đoàn Viettel

22

TS. Vũ Trọng Đại

Tập đoàn Viettel

23

PGS.TS Lê Quang

Đại học Bách Khoa Hà Nội

24

ThS. Lê Hùng Phương

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Copyright by Aerospace Engineering

024.3754.9337