024.3754.9337

Tiếng ViệtTiếng Anh

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

[GÓC TUYỂN DỤNG] Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel tuyển dụng kỹ sư UAV

Update: 20-07-2022 02:50:21 | Tuyển dụng

Trung tâm UAV trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (VHT) là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm thiết bị bay không người lái (UAVs, UAS). Trong Quý III-IV năm 2022, Trung tâm Khí cụ bay UAV có nhu cầu tuyển dụng 11 kỹ sư cho 05 vị trí chức danh, bao gồm:  Kỹ sư Kỹ thuật Hàng không ; Kỹ sư Kết cấu hàng không;  Kỹ sư Công nghệ vật liệu;  Kỹ sư Động cơ  và Kỹ sư Cơ khí hàng không 

Bản mô tả chi tiết thông tin, chức năng nhiệm vụ, số lượng và yêu cầu của từng vị trí chức danh được đính kèm dưới đây. Các bạn sinh viên sắp và đã tốt nghiệp có nhu cầu ứng tuyển có thể tham khảo JD chi tiết.

1. Kỹ sư Kỹ thuật Hàng không – số lượng: 2
 
2. Kỹ sư Kết cấu hàng không – số lượng: 3
 
3.Kỹ sư Công nghệ vật liệu – số lượng: 2
 
4. Kỹ sư Động cơ – số lượng: 2
 
5. Kỹ sư Cơ khí hàng không – số lượng: 2.

Copyright by Aerospace Engineering

024.3754.9337