024.3754.9337

Tiếng ViệtTiếng Anh

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

Sinh viên Khóa 1 thực tập tại Viện Hàng không Vũ trụ Viettel (VTX)

Update: 07-08-2020 07:27:25 | Tin tức

Theo khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Quốc Gia Hà Nội và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, sinh viên năm thứ 3 của Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ (SAE) sẽ được thực tập trong môi trường làm việc hiện đại - năng động - sáng tạo tại Viện Hàng không Vũ trụ Viettel (VTX).

Ngày 12/08/2020, chúc mừng các sinh viên Khóa 1 (K1 - SAE) sẽ bắt đầu quá trình phỏng vấn và thực tập tại Viện Hàng không Vũ trụ Viettel (VTX).

Copyright by Aerospace Engineering

024.3754.9337