024.3754.9337

Tiếng ViệtTiếng Anh

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

Danh sách đề tài tốt nghiệp Viện CNHKVT phối hợp với Viện VTX Viettel

Update: 14-12-2021 09:41:38 | Tin tức

Năm 2022, Viện Công nghệ hàng không Vũ trụ (SAE) phối hợp với Viện Hàng không Vũ trụ Viettel (VTX) đưa ra các đề tài tốt nghiệp cho sinh viên SAE với các tiêu chí: đề tài có tính khoa học và tính ứng dụng thực tiễn phù hợp với các định hướng phát triển của 2 viện. Dưới đây là danh sách đề tài nghiên cứu/tốt nghiệp dành cho các bạn sinh viên SAE (K63). Các bạn sinh viên chủ động tham khảo và đăng ký các tham gia đề tài phù hợp với lĩnh vực và định hướng của mình.

https://docs.google.com/document/d/1e88E6GlVNveZO-U2tq_FKpp6Zr5OW0hE/edit?usp=sharing&ouid=103184246546456465531&rtpof=true&sd=true

Trân trọng.

Copyright by Aerospace Engineering

024.3754.9337