024.3754.9337

Tiếng ViệtTiếng Anh

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

[THÔNG BÁO] Lịch bảo vệ ĐATN đợt tháng 12 năm 2023

Update: 05-12-2023 12:29:10 | Tin tức

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ thông báo lịch bảo vệ ĐATN tháng 12/2023 tới toàn thể sinh viên K64AE trở về trước, cụ thể như sau:

1. Lịch test sản phẩm ĐATN:

08h30, Thứ 2, ngày 11/12/2023 tại phòng 403 - nhà E5 - Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.

Mẫu Biên bản Test xem và tải về tại đây: Mau Bien ban Test.doc - Google Docs (sinh viên in Mẫu biên bản và ghi thông tin trước khi đến test sản phẩm).

2. Lịch bảo vệ ĐATN:

HỘI ĐỒNG LÀM VIỆC BUỔI SÁNG:

+ Hội đồng Động lực học, điều khiển và cơ khí hàng không 1: 7h30 Thứ Năm, ngày 14/12/2023 tại phòng 306-GĐ 2 - 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

+ Hội đồng Công nghệ thông tin, điện tử hàng không 1: 7h30 Thứ Năm, ngày 14/12/2022 tại phòng 310-GĐ 2 - 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.

HỘI ĐỒNG LÀM VIỆC BUỔI CHIỀU:

+ Hội đồng Động lực học, điều khiển và cơ khí hàng không 2: 13h30 Thứ Năm, ngày 14/12/2023 tại phòng 308-GĐ 2 - 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

+ Hội đồng Công nghệ thông tin, điện tử hàng không 2: 13h30 Thứ Năm, ngày 14/12/2022 tại phòng 309-GĐ 2 - 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.

Lưu ý: Thời gian dành cho mỗi ĐATN là 15 phút. Trong đó, sinh viên trình bày ĐATN của mình trong thời gian 8-10 phút, Hội đồng sẽ thảo luận và đưa ra các câu hỏi - đáp yêu cầu sinh viên trả lời trong khoảng 5-7 phút còn lại.

 

Copyright by Aerospace Engineering

024.3754.9337