024.3754.9337

Tiếng ViệtTiếng Anh

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

[THÔNG BÁO] Lịch bảo vệ ĐATN tháng 12 năm 2022

Update: 28-11-2022 09:14:41 | Tin tức

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ thông báo lịch bảo vệ ĐATN tháng 12/2022 tới toàn thể sinh viên K63AE trở về trước, cụ thể như sau:

1. Lịch test sản phẩm ĐATN:

13h30, Thứ 3, ngày 29/11/2022 tại phòng 314 - nhà G2 - Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.

Mẫu Biên bản Test xem tại đây: Mau Bien ban Test.doc - Google Docs

2. Lịch bảo vệ ĐATN:

- Hội đồng 1 - chuyên ngành "Công nghệ thông tin, điện tử hàng không":

Buổi sáng: 8h00-11h30, Thứ Ba, ngày 06/12/2022 tại phòng 304- GĐ2

Buổi chiều: 13h30-16h00, Thứ Ba, ngày 06/12/2022 tại phòng 304-GĐ2

- Hội đồng 2 - chuyên ngành " Động lực học, điều khiển và cơ khí hàng không":

Buổi sáng: 8h00-11h30, Thứ Ba, ngày 06/12/2022 tại phòng 306- GĐ2

Buổi chiều: 13h30-16h00, Thứ Ba, ngày 06/12/2022 tại phòng 306-GĐ2

Lưu ý: Thời gian dành cho mỗi ĐATN là 15 phút. Trong đó, sinh viên trình bày ĐATN của mình trong thời gian 8 phút, Hội đồng sẽ thảo luận và đưa ra các câu hỏi - đáp yêu cầu sinh viên trả lời trong khoảng 7 phút còn lại.

Copyright by Aerospace Engineering

024.3754.9337